17 kandidaten willen burgemeester worden op Goeree-Overflakkee

burgemeester-kettingVoor het burgemeesterschap van Goeree-Overflakkee hebben 17 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koningin. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting op 8 juli 2013 in functie. De sollicitanten – twaalf mannen en vijf vrouwen – variëren in leeftijd van 31 tot 63 jaar. Vier van hen zijn lid van de VVD, vier van de SGP, drie van de ChristenUnie, drie van het CDA, twee van de PvdA, en één sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden. Zes sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld, en acht sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Hij zal dan bezien of het hem mogelijk is een breed samengestelde, hoogwaardige selectie samen te stellen. Indien dat mogelijk is, dan legt de commissaris een selectie voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin juni kandidaten voordragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de Minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature van de eerste burger van Goeree-Overflakkee ontstond na de fusie per 1 januari 2013 van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Sinds 1 januari 2013 is de heer C.A. Kleijwegt waarnemend burgemeester van Goeree-Overflakkee.