Geld voor daklozenopvang en reddingsbrigade

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni stonden 4 bespreekstukken op de agenda. Twee daarvan kenden een beleidsmatig karakter en bij 2 onderwerpen werd de raad gevraagd geld ter beschikking te stellen.

DAKLOZEN OPVANG

In de Hobbemastraat in Middelharnis is een vestiging die zorg voor opvang bij dreigende of concrete dakloosheid. In een pilotvorm is de opvang binnen dit pand vormgegeven. Ondertussen blijkt dit een succesvolle formule, maar is de doelgroep anders dan verwacht. Het gaat namelijk veelal om mensen die door omstandigheden dakloos worden, maar verder prima vooruit kunnen met werk of studie. De centrumgemeente Nissewaard (die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke opvang) vindt dat de doelgroep dan ook geen 24/7 begeleiding nodig heeft en dat zij er dan ook niet verantwoordelijk zijn en dat Goeree-Overflakkee zelf voor de instandhouding verantwoordelijk is. Vitale Kernen is van mening dat een dergelijke voorziening van toegevoegde waarde is en we de ogen niet moeten sluiten voor problemen die er ook op ons eiland zijn. Dat we mensen dan niet de “brug” over hoeven te sturen maar ze hier verder perspectief kunnen bieden is onze partij wel wat waard. Om nu de stekker eruit te trekken is jammer. De wethouder heeft aangegeven het volgende halfjaar te gebruiken om uit te zoeken of het mogelijk is een aantal voorzieningen rondom opvang dusdanig op elkaar aan te sluiten dat het efficiënt is voor onze inwoners en betaalbaar blijft. Het voorstel om het huidige contract dan ook nog voor een half jaar te verlengen kon dan onze instemming, en overigens van de hele raad, krijgen. Hiermee is een bedrag van 175.000 euro gemoeid, wat wordt betaald uit de reserve sociaal domein.


DE REDDINGSBRIGADE

Het college kwam ook naar de raad om een extra bedrag beschikbaar te stellen voor de reddingspost aan de Brouwersdam. Kort gezegd is de huidige post sloopwaardig, is de Brouwersdam een hotspot voor de strand en watersport en verdient het een goed ingerichte reddingspost. Hier was al eerder een bedrag voor beschikbaar gesteld, maar gezien het huidige ontwerp, wat een permanente post wordt, en de sterk gestegen bouwkosten moet er nog 325.000 euro bijgeplust worden. Dit wordt betaald uit de reserve toeristische voorzieningen. Voor VKGO geen hoofdbreker. Veiligheid op het strand is letterlijk van levensbelang en niet alleen voor de toerist. Daarbij verdienen de vrijwilligers ook een goede werkplek. Ook hier een unaniem besluit in de raad.

SCHULDHULPVERLENING        

Dit betrof een beleidsplan hoe de gemeente Goeree-Overflakkee de komende 4 jaar omgaat met dit onderwerp. Vitale Kernen ziet dat onze gemeente hierin een stevige rol pakt, maar dat, gezien de huidige economische omstandigheden, ook geen overbodige luxe is.

Tijdens de vergadering is dan ook de oproep gedaan om niet te lang te wachten met je te melden als je problemen in je financiën merkt. Dat kan heel laagdrempelig bij het welzijnswerk, schuldhulpmaatje of rechtstreeks bij de gemeente. Beter iets te vroeg gemeld dan te laat.


ONDERWIJS HUISVESTING

Een punt dat tot discussie in de raad leidde en uiteindelijk nog niet besloten is. Het draait erom of we renovatie van scholen ook mogelijk maken in plaats van nieuwbouw.

De gemeenteraad heeft in het verleden gekozen voor de uitwerking van het IHP, een Integraal huisvestingsplan, wat inhoudt dat onderwijs en maatschappelijke functies (denk aan het dorpshuis e.d.) zoveel mogelijk in één gebouw komen. Bij renovatie biedt dit minder mogelijkheden aangezien je dan de op de huidige locatie blijft zitten. Ook Vitale Kernen is voor het IHP, maar is wel van mening dat alle partijen daarin mee moeten willen om het echt een succes te maken. Voorop staat dat goed onderwijs goede gebouwen verdient en dat het voor de leefbaarheid van de kernen van enorm belang is dat er scholen zijn. Daarbij werkt deze manier van (ver) bouwen weer mee aan andere doelstellingen van de onze gemeente op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Ons raadslid Wilma de Bruine gaf dan ook aan de teleurstelling op sommige punten wel te begrijpen, maar als VKGO toch mee te gaan in deze variant als dat in sommige kernen het meest haalbare scenario is om toch vitaal te blijven. Een aantal partijen willen hier toch nog over nadenken, dit onderwerp komt volgende maand terug in de raad.