Waarom VKGO het voor gezien houdt

VKGO is de grootste fractie in de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste gezag in de gemeente ofwel de baas. Om praktische redenen is er ook een dagelijks bestuur en dat zijn de burgemeester en de (vier) wethouders. Die zijn belast met de dagelijkse gang van zaken.

Kort gezegd is het de gemeenteraad die het beleid bepaalt en het college van b&w die dat beleid uitvoert. Qua opzet eigenlijk niet veel anders dan bij een sportvereniging.

De gemeenteraad telt 31 leden. Mannen en vrouwen die gezamenlijk een dwarsdoorsnede vormen van de bevolking. Boeren, burgers en buitenlui om het zomaar te zeggen. Rijp en groen. Links, rechts, liberaal en levensbeschouwelijk. En zo hoort dat ook.
Maar de gemeenteraad is ook lekenbestuur. Geen professionals. Dat zijn de wethouders en de ambtenaren. Het lekenbestuur is voor het functioneren volkomen afhankelijk van de informatie die zij ontvangen vanuit de professionele organisatie. Is die informatievoorziening matig of slecht, dan kan zo’n gemeenteraad onmogelijk functioneren. Een auto zonder brandstof.

Dat nu is aan de orde in onze gemeente. Matige informatievoorziening  is zo’n beetje schering en inslag. Maar rond het onderwerp flexwonIngen voor vluchtelingen maakt het college van b&w het wel erg bont.

Terwijl de raad het dus voor het zeggen heeft, besluit het college van b&w zonder daar de raad bij te betrekken, om aan de Sommelsdijkse Havendijk 111 flexwoningen te plaatsen voor de opvang van rond 300 vluchtelingen uit Oekraïne.

Ook de bevolking wordt op geen enkele wijze bij het proces betrokken.

Maar in plaats van  op hun schreden terug te komen, werd het van kwaad tot erger. Om het bouwproces te versnellen werd voor een procedure gekozen die op voorhand gedoemd was te mislukken. En inderdaad, de rechter haalde een streep door de plannen.

En dan de spreekwoordelijke druppel: terwijl op bevel van de rechter met de werkzaamheden moest worden gestopt, werd gewoon doorgewerkt. Doodleuk werd de ene na de andere heipaal in de grond gejast.

Natuurlijk was het een opeenhoping van zaken, maar toen was de maat wel vol.

VKGO zegde het vertrouwen in de coalitie op.

Zonder een of ander geraffineerd plan of een plan B of plan C.
Gewoon en kwestie van politiek fatsoen.