Lucas Hartong schrijft!

Lucas Hartong schrijft! “Afgelopen dinsdagnacht is de coalitie van Goeree-Overflakkee geklapt. (…) Me dunkt de hoogste tijd voor B&W om te beseffen dat het echt de gemeenteraad is die het hoogste democratische orgaan vormt in onze mooie gemeente en dat even snel achter gesloten deuren iets regelen -juridisch én democratisch gezien- niet zo’n best idee is…” Lees column ‘Flex-woningen moeras’ van Hartong hieronder >>

Flex-woningen moeras

Afgelopen dinsdagnacht is de coalitie van Goeree-Overflakkee geklapt. VKGO heeft -terecht- de stekker eruit getrokken. Het debacle kwam nadat het college van B&W onlangs een ongelofelijk pak slaag kreeg van de rechtbank in Rotterdam. Burgemeester en wethouders dachten even snel een complete woonwijk voor een groep Oekraïeners uit de grond te kunnen stampen in Middelharnis. Het zouden ‘tijdelijke’ (nou ja…) flex-woningen voor ongeveer (nou ja…) 300 personen worden. Met die grote slagen om de arm begon het traject al verkeerd. Omwonenden werd verteld dat de Oekraieners er maximaal vijf jaar zouden verblijven, waarna alle woningzoekenden van het eiland alsnog een plekje erin konden krijgen. Nou ja, het kon ook wel eens tien jaar worden, afhankelijk van de oorlog tegen Rusland. En die 300 lag eigenlijk ook niet vast.

Reden voor de omwonenden om bezwaar aan te tekenen. Nu leek het erg logisch om even te wachten met bouwen tot de bezwaarprocedure zou zijn doorlopen (eind oktober), maar de gemeente alhier is niet zo van het logische. Er werd dus begonnen met de bouw van de 111 flex-woningen. Er werd gegraven, geheid en gestort dat het een lieve lust was. De bezwaarmakers stapten naar de rechter om de bouw tot stoppen te dwingen. De rechter keek naar de vraag of de bezwaarmakers een redelijke kans maakten om in het gelijk te worden gesteld en beantwoordde die vraag met ‘zeker’. Hij wees het bezwaar toe en de bouw ligt -zij het pas na flinke publicitaire druk- stil. Opvallend: het was Oost West Wonen dat daartoe de opdracht gaf en niet de gemeente, die primair gedaagde was.

Waarom maken de bezwaarmakers flinke kans op winst in deze bouwzaak? Wel, dat ligt wat gedetailleerd. De gemeente dacht even snel het bestemmingsplan te kunnen omzeilen met een verkorte procedure (‘kruimelgevallenregeling’), zonder de gemeenteraad om haar mening te vragen. De rechter vond echter dat er sprake is van een compleet stedelijk ontwikkelingsproject waarvoor een veel uitgebreidere procedure nodig is. De bestemming van de grond zou wijzigen van het huidige ‘agrarisch met waarden’ en er zou dus bitter weinig over blijven van die specifieke bestemming. Er was daarom een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist en die was er niet en is er na woensdagavond voor zover bekend nog steeds niet.

B&W stelden zich echter op het standpunt dat er grote haast was om de Oekraieners te huisvesten want ‘drang uit Den Haag’ en zo. Het is de gemeente echter totaal niet te doen om de Oekraieners, maar een kwestie van centen. Voor iedere migrant die huisvesting wordt geboden ontvangt de gemeente via de zogenaamde bekostigingsregeling €86,00 per persoon per dag. Een snelle rekensom leert dat 300 personen in de 110 flex-woningen de gemeente straks een bedrag oplevert van het Rijk ad €24.900,00 per dag. Maar vanwaar dan de haast? Welnu, vanaf 1 januari a.s. hoopt het Rijk de nieuwe spreidingswet erdoor gejast te hebben. In die wet worden in kleine lettertjes de bonussen voor gemeentes opgesomd. Een gemeente die snel (binnen drie maanden) en duurzaam opvang levert (héé: meer dan honderd plekken voor meer dan vijf jaar) krijgt 5000 euro per plek, zo meldt de NOS. Doe dat eens maal 300 en u heeft de reden waarom de gemeente haast had en heeft met de bouw. Het zou me niets verbazen als ook Oost West Wonen hieraan een leuke eurocent overhoudt.

Ondertussen hebben de bezwaarmakers dus gelijk gekregen. Er zijn kennelijk nog rechters in dit land die het volgen van de wet- en regelgeving belangrijk vinden en die het democratisch recht van burgers en raadsleden respecteren. Gelukkig maar, want anders waren we hier op Goeree-Overflakkee aan totale incompetentie en willekeur overgeleverd. Me dunkt is het ook hoogste tijd voor B&W om te beseffen dat het echt de gemeenteraad is die het hoogste democratische orgaan vormt in onze mooie gemeente en dat even snel achter gesloten deuren iets regelen -juridisch én democratisch gezien- niet zo’n best idee is