Oproep Leden vergadering

Aan: Leden Vitale Kernen Goeree Overflakkee

Datum: 19 Oktober 2023

Betreft: Algemene ledenvergadering

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen nam de algemene ledenvergadering van VKGO die wordt gehouden op :

Datum: Dinsdag 31 Oktober 2023
Locatie: Bestuurscentrum Het Rondeel , dwarsweg 40 te Middelharnis
Tijdstip: 19.30

Agenda :
01. Opening
02. Vaststellen Agenda
03. Mededingen
04. Vaststellen notulen ALV d.d 21 juni 2022
05. Verslag penningmeester
06. Verkiezing kascontrole
07. Rondvraag
08. Sluiting.

Mocht u Als lid van VKGO geen email hebben ontvangen, zou u dan als nog uw email adres willen opgeven zodat u een volgende keer persoonlijk wordt uitgenodigd.

Stuur uw mail dan naar: leden_oproep@vitalekernengo.nl

Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid.