2,5 miljoen in lokaal steunfonds coronavirus

Het coronavirus heeft ook voor onze gemeente financiële consequenties. Het college wil daarom voor een bedrag van 2,5 miljoen euro steun uitkeren. Het idee erachter is glashelder: behoud van werkgelegenheid, sportverenigingen en sociaal cultureel aanbod binnen onze gemeente.

Kanttekening

Vitale Kernen steunt het voorstel. Echter met de kanttekening dat voor wat betreft het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de rijksoverheid al voorziet in regelingen zoals de NOW, TOZO, BMKG, Garantie Ondernemersfinanciering. Mocht je als aanvrager hier onverhoopt niet onder vallen, of is de regeling niet toereikend, dan schiet ook de gemeente wellicht te hulp.

Maatwerk

Het voorstel geeft weer maar weer eens aan, dat maatwerk moet worden toegepast. En daar gaat het bij Vitale Kernen een beetje wringen. Niet zozeer voor degene waar de landelijke overheid in voorziet, maar lastiger wordt en is het bij verenigingen, gebruikers, huurders van gemeentelijke panden/accommodaties en in eigen beheer hebbende eigendommen als kantines was- en kleedruimten en dergelijke.

Aanvullend

Hier heeft het de voorkeur van Vitale Kernen om deze over 1 kam te scheren en deze in verhouding hetzelfde te compenseren. Met uitzondering dan waar daadwerkelijk het ‘omvallen’ door de effecten van het coronavirus dreigt, uiteraard daar dan aanvullend steunen. Bij verenigingen, gebruikers en huurders mag er geen onderscheid zijn in compensatie tussen actieve en minder actief goed leidende instellingen of verenigingen, dient het uitgangspunt te zijn, vinden we bij Vitale Kernen.