84-47-84

84-47-84? Is dit een telefoonnummer vraagt u zich wellicht af. Nee hoor een artikel uit een verordening waarover tijdens de gemeenteraadsvergadering is gesproken. Per 1 januari 2015 zijn er veel sociale taken vanuit het rijk overgedragen aan de gemeenten. Een van de gevolgen is dat er binnen de gemeente een adviesorgaan moet worden geïnstalleerd waaraan advies kan worden gevraagd en die ook ongevraagd advies kan geven.

Nu wordt er binnen onze gemeente al dagen, weken, maanden en jaren gewerkt om verschillende mensen bij elkaar te krijgen die binnen deze adviesraad samen gaan werken. Mensen die met elkaar op een juiste manier  (ook juridisch dekkend) gezamenlijk tot adviezen komen.

Het college heeft hiertoe een verordening gemaakt die echter niet geheel volgens de artikelen in de wet is gemaakt. Voor Vitale Kernen een vreemde gang van zaken. Waarom niet net als iedere andere gemeente volgens de geldende artikelen de verordening inrichten? Een goede verklaring wordt er niet gegeven en roept het gevoel op dat er persoonlijke strijdigheden aan de orde zijn.

Ondanks dat de verordening door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen, roept Vitale Kernen alle betrokkenen op om tot een goed werkbaar adviesorgaan te komen. Een sociaal adviesorgaan voor de inwoners van onze gemeente en niet voor persoonlijke rivaliteit.