Aandacht voor Johan

Afgelopen dinsdagavond 10 mei, was de eerste raadsvergadering zonder Johan, het boegbeeld van Vitale Kernen. De voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Ada
Grootenboer-Dubbeldam, gaf aandacht aan het overlijden van Johan met de door haar uitgesproken tekst;
“Ik sta graag stil bij het verdrietige feit dat kort na zijn benoeming op 30 maart, ons raadslid Johan de Vos op 63-jarige leeftijd is overleden. Veel sneller dan hijzelf had gedacht en kon vermoeden, ging zijn gezondheid heel snel achteruit en moest hij het raadswerk neerleggen. Hij was zo trots op de winst die VKGO had geboekt, hij kon er alleen zo kort van genieten. We verliezen met Johan een zeer betrokken raadslid met een enorme ervaring in de lokale politiek. En al vóór de herindeling was hij actief als raadslid, en vanaf de herindeling was hij het boegbeeld van VKGO. Een sociale man met een gulle lach en het hart op de juiste
plaats. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we Johan enorm missen. Onze
gedachten zijn bij zijn vrouw Jacqueline en zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden. En ik
verzoek u dan ook nu om een minuut stilte in acht te nemen.”
Na het uitspreken van de tekst was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan Johan.
Henk van der Meer neemt de vrijgekomen raadszetel voor Vitale Kernen in. Tijdens de
vergadering is Henk geïnstalleerd als raadslid. Wij zullen Johan eren door zijn werk voort te
zetten, sterk en verenigd.