Aandacht voor overlast door jongeren

VandalismeDe laatste tijd ontvangt VKGO regelmatig vragen van inwoners uit Ooltgensplaat over de overlast, intimidatie en onveiligheid die men ervaart door het gedrag van een aantal jongeren binnen deze kern. Deze overlast is aantoonbaar en feitelijk vastgesteld. Op een aantal plaatsen verzamelen zich de jongeren waar de overlast zich aandient door vernielingen, rotzooi achterlaten en het stoken van open vuur met het risico op ongewenste branden. Inwoners worden door VKGO doorverwezen naar de instanties die een taak hebben bij dit soort ervaringen te weten wijkagent/politie, dorpsraad, jeugdwerk, stichting Ontmoeting, ambtenaren bij kern- en buurtgericht werken, lokale verenigingen en lokale jongeren.

Vooralsnog wordt er geen resultaat behaald door de verantwoordelijken. VKGO trekt de conclusie dat er geen sprake is van samenwerking om te komen tot een adequate oplossing. VKGO is wel de mening toegedaan dat men met zachte heelmeesters stinkende wonden maakt. De vraag is aan het college gesteld of er regierol kan worden genomen om de verschillende partijen te laten samenwerken. Hierbij voorziet VKGO een duidelijke rol voor kernwethouder Daan Markwat.