Aanpassing Handelskade Oude -Tonge aan een “zijden draadje”

Op de agenda van de afgelopen raadsvergadering (2 juni), stond het bestemmingsplan Handelskade Oude-Tonge. Een aanpassing van een eerder vastgesteld plan om de maximale bouwhoogte en het aantal appartementen te mogen overschrijden. Vitale Kernen sprak in eerste instantie de teleurstelling uit over het feit dat dit soort aanpassingen niet eerder door het college is gemeld aan de gemeenteraad. Vitale Kernen moest het helaas vernemen via inwoners. Welke motivatie is er om het bestemmingsplan aan te passen? In het raadsvoorstel staat dat er appartementen worden verkocht.
Of er in Oude-Tonge nu op dit moment nog aantoonbare behoefte is aan appartementen vragen wij ons af. Er zijn nogal wat appartementen gebouwd de laatste jaren en er worden er op dit moment nog gebouwd. Het is niet ondenkbaar dat zal blijken dat er teveel appartementen zijn in Oude-Tonge. Er is nu meer behoefte aan woningen voor starters en senioren. De bewoners rondom de Handelskade vragen ook aandacht voor het toenemend verkeer in hun omgeving.
Het gebied wordt ontsloten via een flessenhals over de kade richting de Oostdijk.
Het aangepaste plan krijgt dan ook van Vitale Kernen geen steun; te veel, te hoog en te duur voor de starter op de woningmarkt. Dat er appartementen zullen komen aan de hele Handelskade is al jarenlang bekend. De eerste “blokken” zijn al in 2010 gebouwd. Maar deze aanpassing is niet wenselijk.
Vitale Kernen was gelukkig niet alleen in hun standpunt.
Er was niet één partij die directe steun uitsprak voor het voorliggend plan.