Aftrap van een nieuw politiek jaar

Het zomerreces is gestart, daarmee is er weer een tijd om de accu op te laden en
wordt het wat stiller op onze communicatiekanalen.
Al is het daar de laatste tijd toch al stil op geweest ….eigenlijk te stil en daar zijn we
ons van bewust Er is dan ook heel wat gebeurd. We werden de grootste partij en heel kort daarna kwam Johan, ons boegbeeld,
zoals jullie allemaal weten kwam veel te vroeg te overlijden.
Naast het verlies voor familie en alle mensen die Johan met zijn mooie en grote hart

heeft geraakt heeft zijn wij, als partij, aan het herstellen en herankeren.

De coalitie besprekingen gingen door en met een akkoord als kroon op het werk.
Nu helaas nemen we ook afscheid van Willy Heintjes onze gewaardeerde collega. Hij
maakte een moeilijke en zeer persoonlijke keuze om niet verder te gaan als raadslid.
Wij betreuren zijn vertrek zeer, maar altijd met respect voor zijn besluit en waardering
voor wat hij voor VKGO heeft gedaan en bijgedragen.

We gaan u de komende tijd meenemen.

U mag ons aanspreken op onze belofte om er ook voor u te zijn en zichtbaar te zijn
buiten de verkiezingen. Dat is nu even niet gelukt.
Daarvoor bieden we niet alleen onze excuses aan, we willen u vooral laten weten
dat we een bevlogen partij zijn en blijven die simpelweg weer even zijn weg moest

vinden.

Wat gaan we doen.

In pijn punten en doelstellingen maken we keuzes die soms juist zullen voelen, soms
pijn doen en soms een concessie zijn
U gaat het zeker niet altijd eens zijn met onze keuze, maar onze plicht om u te
informeren en u uit te nodigen vragen te stellen staat voorop.
Zoals waarom hebben we de zondagsrust ongemoeid gelaten en hoe zit het met de
bioboard fabriek.
.
Kortom… Stay tuned…
We komen bij jullie terug en snel.
Sterk en verenigd.
Vitale Kernen Goeree-Overflakkee