Afvalinzameling gaat deels ondergronds

blauwe container MHWas Vitale Kernen een jaar of wat geleden aangenaam verrast door de mededeling van het college dat op termijn al het huishoudelijk afval in één bak kan worden gegooid, en dat de markt dit voor de inwoners gaat scheiden, én het afval via de milieustraten vanaf 1 januari 2018 gratis wordt, kreeg de gemeenteraad afgelopen donderdag juist het tegenovergestelde te horen.

Gestegen

De markt lijkt op dit moment onvoldoende in staat om aan de wens van de gemeente te voldoen. De zogenaamde circulaire economie (waarbij al het afval wordt hergebruikt) vraagt om een hele goede scheiding van afval. Onze inwoners zijn daar helaas niet secuur genoeg in gebleken. De afgelopen jaren is het aangeboden afval via de groene afvalcontainer gestegen van 215 naar 271 kilo per inwoner! Terwijl het de bedoeling is dat we naar 50 kilo per persoon moeten in 2025!

Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de gemeenteraad groenlicht gegeven om aan de slag te gaan met deze doelstelling én om de kosten van afvalverwerking in de hand te houden. Want deze vliegt uiteraard met die 271 kilo per inwoner gigantisch de bocht uit. Zo is het de bedoeling dat er ondergrondse verzamelcontainers komen voor het restafval. Voor groente, fruit en tuinafval blijft de bruine container en deze wordt voorzien van een chip waardoor het gewicht kan worden gewogen.

Minicontainer

Voor plastic, metaalverpakkingen en drankpakken komt er een minicontainer aan huis. Voor het verzamelen van oud papier en glas verandert er niets. Tot 6x per jaar kan gratis één kubieke meter restafval naar de milieustraten worden gebracht. Voor bouwafval zal in de toekomst een vergoeding worden gevraagd.