Afvalinzameling gaat op de schop

blauwe container MHGebleken is dat wij als inwoners van Goeree-Overflakkee niet secuur genoeg omgaan met ons huisvuil. Er wordt namelijk veel te weinig afval gescheiden. Om die reden gaat bij de afvalinzameling op ons eiland de komende tijd veel veranderen. Het college gaat de inwoners hierover binnenkort nader informeren.

Teveel

De gemiddelde inwoner van Goeree-Overflakkee produceert 271 kg. restafval per jaar, terwijl het landelijk gemiddelde staat op 211 kg. En die 211 kg. is zelfs nog veel te veel, wil de gemeente voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. Vandaar dat de inzameling en het scheiden van ons afval de komende tijd op een andere manier gaat gebeuren.

Een 7

Voor de informatie en communicatie hierover legt het college de lat hoog. Het college wil op de schaal van 10 een 7 gewaardeerd krijgen van de inwoners voor communicatie rondom het inzamelen van ons huishoudelijk afval. Wat Vitale Kernen betreft, streeft het college naar een 10!