Akkoord met invoering IJslands preventiemodel

Afgelopen donderdag is de gemeenteraad
unaniem akkoord gegaan met het aanmelden bij het Trimbos instituut voor invoering van het IJslandse preventie model als onderdeel van de integrale aanpak verslavingspreventie in deze gemeente. Aanleiding om meer tijd en energie te steken in de aanpak van middelengebruik en verslaving was o.a. de uitkomst van het rioolwateronderzoek van 2019.

Wat is dit IJslandse preventie model? Het IJslandse preventie model is erop gericht het alcohol- drugs- en tabaksgebruik onder jongeren terug te dringen en werkt aan het verbeteren van hun welbevinden.  Dit gebeurt op een onderbouwde, met data gestuurde, aanpak, waarin ouders en lokale partners samenwerken. Vooral die samenwerking is belangrijk. De samenwerking tussen ouders en andere partijen die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van de jeugd. Van de betrokkenen wordt een commitment gevraagd van tenminste 10 jaar. Dat is een behoorlijk lange tijd, maar verslaving terugdringen doe je ook niet in een paar jaar, dat is een zaak van lange adem. Deze gezamenlijke aanpak is in IJsland zeer succesvol gebleken en ook de 6 gemeenten in Nederland die aan een pilot hebben meegedaan, hebben deze manier van werken omarmd en zijn enthousiast.

Ook Vitale Kernen is enthousiast en is van mening dat deze manier van werken heel goed past in de integrale aanpak van de verslavingsproblematiek. Om het enthousiasme en het commitment van betrokken partijen al die jaren vast te houden, zal, om met de woorden van de wethouder te spreken, nog een hele uitdaging zijn. Maar de eerste stappen zijn gezet, de VO- en Mbo-scholen, jongerenwerkorganisaties en GGD hebben hun commitment uitgesproken en met ieders inzet moet ook de verslavingsproblematiek hier op dit eiland terug te dringen zijn.

In 2024 zal er weer een rioolwateronderzoek plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten daarvan kunnen we misschien iets zeggen of het gevoerde beleid al enig effect heeft gesorteerd.