Algemene Ledenvergadering VKGO

Logo origineelDinsdag 8 juli 2014 houdt Vitale Kernen Goeree-Overflakkee haar Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel in Middelharnis. 
Op de agenda staan de volgende punten:
– Opening
– Mededelingen
– Terugblik op 2013
    * Verkiezingen
    * Raad
    * Fractie
    * Bestuur
– Verslag penningmeester
– Communicatie
– Rondvraag