Andere locatie brandweerkazerne Ouddorp

brandweergrilDe Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is van plan om de bestaande brandweerkazerne in Ouddorp, aan de Hofdijksweg, op dezelfde plaats te herbouwen. Deze locatie bevindt zich in de dorpskern van Ouddorp.

Veiliger

Een aantal fracties –waaronder Vitale Kernen- heeft de burgemeester gevraagd om contact op te nemen met de Veiligheidsregio, om te bezien of er een betere en veiligere locatie aan de rand van Ouddorp beschikbaar is voor een nieuwe brandweerkazerne.

Schoolkinderen

Omwonenden van de huidige brandweerkazerne ervaren een onveilige verkeerssituatie.  Bij een uitruk van de vrijwilligers komen zij -uiteraard- ‘erg vlot’ met hun priveauto naar de kazerne. Dit, gecombineerd met de vele schoolkinderen die er dagelijks fietsen, staat op gespannen voet met de verkeersveiligheid.

Beroep

Zodoende wordt er een beroep gedaan op de burgemeester én de Veiligheidsregio om de nieuwe brandweerkazerne te bouwen op een locatie waarbij de aanrijdtijden en de verkeersveiligheid zo veel als mogelijk worden geborgd.