Asbestbrandjes in Oude-Tonge

Raadslid De Vos van Vitale Kernen heeft aandacht gevraagd voor de onveilige situatie op de voormalige camping in Oude-Tonge. Drie keer achter elkaar is er brand geweest op de camping waarbij asbestdeeltjes vrijkwamen.

De Vos riep het college op de onveilige situatie weg te nemen. ,,Treedt in contact met de eigenaar en verzoekt deze dringend om de verpauperde opstallen te verwijderen.” De burgemeester gaf aan naar aanleiding van de vooraankondiging van de raadsvragen inmiddels contact te hebben opgenomen met de eigenaar. Deze heeft aangegeven per direct opdracht te geven voor het verwijderen van de opstallen die asbest bevatten.