Bankschijters

Bij de eerste beste raadsvergadering van 2020 kreeg Vitale Kernen meteen een teleurstelling te verwerken. Een mondelinge vraag werd door de voorzitter, burgemeester Ada Grootenboer, niet in behandeling genomen. Dit omdat het een individuele kwestie zou betreffen.

Bijzondere situatie

Vitale Kernen deelt de mening dat individuele zaken niet in een openbare raadsvergadering thuishoren. Echter in voorkomend geval vinden wij dit een bijzondere situatie. Een bijzondere situatie omdat een inwoner de moeite neemt zijn verbolgenheid op papier te zetten en aan te bieden aan de lokale media. Essentie van het verhaal is dat een inwoner van Oude-Tonge namens de Oude-Tongse ‘hangouderen’ de bankjes op de Kaai een half metertje naar voren verplaatst wil hebben. Dit omdat de zwaluwen erboven, de bankjes én mensen onderschijten.

Motie

De reactie van of namens wethouder Tea Both (CDA) was ‘dit gaan we niet doen’. Vitale Kernen neemt hiermee geen genoegen en dient de eerstvolgende raadsvergadering daarom een motie in, om de bankjes alsnog een stukje te verplaatsen, zodat de mannen er strontvrij kunnen chillen.

Participatie

Het college pretendeert dat ieder initiatief van een inwoner een ‘ja’ krijgt ‘tenzij’. De gemeente wil graag in gesprek met inwoners in het kader van participatie. Wat Vitale Kernen ervaart met ‘de bankschijters’ klopt niet met de wens van de gemeenteraad en het college.