Vitale Kernen Goeree-Overflakkee zet zich in voor:

test

 • De leefbaarheid in alle kernen op peil houden of brengen.
 • Jongeren aan het eiland binden door uitbreiding aanbod MBO/HBO.
 • Meer ruimte voor startende en bestaande ondernemers.
 • Meer nadruk leggen op de toeristische waarde van Goeree-Overflakkee.
 • Ouderen moeten altijd in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Extra steun verlenen aan plannen van dorpsraden of wijkcommissies.
 • Elke kern heeft een dorpshuis of wijkcentrum nodig.
 • Het behoud en bevorderen van visserij, de haven en de visafslag.
 • Gratis storten van afval op de afvalstortplaatsen door particulieren.
 • Investeren in duurzame energie: naar een energieneutraal beleid.
 • Voorstander van een klein, dynamisch en efficiënt functionerend ambtelijk apparaat.
“Niet beloven wat niet kan, maar doen wat je belooft!”