Belangrijke besluiten Februari 2023

2023 is begonnen met een aantal besluiten die veel geld kosten. Om die reden kijkt Vitale Kernen dan ook altijd goed naar het maatschappelijk effect. Wij hoeven als partij geen grootse, dure projecten als het voor onze inwoners weinig toegevoegde waarde heeft. Toch hebben we gemeend voor een aantal projecten op zeer verantwoorde wijze in te kunnen te stemmen.

JC van Gent School Sommelsdijk

De bouw van een nieuwe JC van Gent school, met in het gebouw kinderopvang en wijkvereniging de Zwaluw. Wij willen vitale kernen en daarbij hoort goed onderwijs in ieder dorp. En goed onderwijs verdiend goede gebouwen. Dat er ook andere functies in het gebouw komen is een effectieve bundeling en een betere benutting van het gebouw.

Het was wel even slikken met de huidige prijzen, maar ja…langer wachten is gezien de staat van het huidige gebouw ook geen optie. Wij hebben dan ook positief gestemd om 12,7 miljoen voor dit project beschikbaar te stellen.

Havens Goeree-Overflakkee

Hierbij is gebleken dat onderhoud aan onze havens, lees kademuren e.d. niet goed is bijgehouden. Dat betekent dat het nu een enorme klus wordt om alles goed in kaart te brengen, voorbereidingen te treffen om zaken daadwerkelijk op te gaan pakken.
Alleen dat al is een project van 5 jaar en daarvoor zijn ook nog eens veel specialisten nodig die de gemeente niet zelf in huis heeft. Kosten bijna € 500.000 per jaar voor de komende 5 jaar. En dan komt er per havenaanpassing uiteraard nog eens een groot bedrag bij. En heel veel van dat geld gaat natuurlijk net zitten in zaken die onder water zitten, dus daar zien we niets van. Maar wegkijken is ook geen optie voor Vitale Kernen. Want naast het feit dat de havens wat “reuring” geven is ook de veiligheid een issue. Dat zien we nu met name bij de haven van Herkingen waar nu directe maatregelen nodig zijn. Dat wisten we trouwens ook al langer want een delegatie van onze partij is al tijden terug op bezoek geweest en heeft daar ter plekke een toelichting gehad van betrokkenen en gebruikers van de haven. Geen overbodige luxe dus om daar snel aan de slag te gaan.

Renovatie/woningbouw Spuiplein Middelharnis

Die ligt ons als partij wel zwaarder op de maag en het kwam in februari ook niet tot een besluitvorming in de raad. Is het het waard om daar zoveel in te investeren. Wij denken dat het een tandje minder kan, temeer omdat de ondernemers er ook niet echt happig op zijn. Zou het mooier maken en wat meer vergroenen niet een optie zijn. Anderzijds is er ook roep om meer woningen….maar er zijn nog genoeg bouwlocaties die onze aandacht vragen. We zijn er nog niet uit en gaan dit in de raad van 9 maart, wederom behandelen.