Beleidsnota Zondagsrust lost gedoe op

ZondagsrustAfgelopen donderdag 14 januari stond de de beleidsnota Zondagsrust op de raadsagenda. Een nota die is ontstaan door het gedoe rondom een ‘wel dan niet geven’ van een vergunning op zondag aan een circus medio 2014.
Vitale Kernen is blij met de landelijke wetgeving waarin de zondagsrust keurig staat beschreven. Hiermee worden lokale discussie zoals vorig jaar voorkomen. Binnen onze gemeente moeten we niet naar een situatie van wij en zij. Dit zou heel slecht zijn voor de saamhorigheid waarbinnen wij leven.
Vitale Kernen vindt dat kerk en staat gescheiden dienen te zijn. Echter is tevens de mening toegedaan dat we gezamenlijk met respect voor ieders identiteit moeten samenleven. Dat dit nu is vastgelegd in het document Zondagsrust, passend bij de situatie zoals die nu is, is voor Vitale Kernen geen enkel probleem.