Besef is er nu…

De inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge komen in opstand, nu ze gaan beseffen wat de impact is op hun woonomgeving door de vele windmolens die dichtbij de woonkernen komen te staan. In juni 2014 stemde Vitale Kernen tegen de locaties waar inwoners overlast gaan ervaren.

De motivatie van Vitale Kernen was en is steeds dat eerst de locaties moeten worden benut waar geen overlast is voor inwoners door windmolens. De Zuiderdieppolder in de Noordrand van ons eiland is zo’n gebied. Maar daar willen de PvdA, SGP, VVD, CU en het CDA integrale ontwikkelingen, zoals nieuwe natuur, recreatie, woningbouw en een paar windturbines.

Nu de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge in opstand komen is Vitale Kernen benieuwd wat de partijen, die graag ontwikkelingen willen in de Noordrand, nu als prioriteit gaan stellen. Een ding is zeker; dit gaat niet meer zonder slag of stoot. Had maar geluisterd raadsleden van PvdA, SGP. VVD, CU en CDA naar de lokale vertegenwoordigers binnen de gemeenteraad…