Bestemmingsplan Ouddorp Duin

In de OuddorpDuinraadsvergadering van 17 maart stond weer bestemmingsplan Ouddorp Duin op de agenda. Voor de tweede keer oordeelsvormend. De vorige vergadering stond deze ook al oordeelsvormend maar is toen teruggehaald door Vitale Kernen omdat er nog vele vragen waren. Tijdens de vergadering van 3 maart heeft Vitale Kernen de vragen aan de wethouder Tollenaar gesteld. Toen werd er door de wethouder niet concreet op geantwoord, waardoor Vitale Kernen de vragen schriftelijk heeft ingediend met de belofte van de wethouder dat de beantwoording voor de raadsvergadering 17 maart beschikbaar is.

Maar wat is er gebeurd? De schriftelijk ingediende vragen zijn, zoals meestal gebruikelijk, niet letterlijk verwoord! De vragen zijn omgebouwd en daarop is antwoord gegeven door wethouder Tollenaar. Met als resultaat dat Vitale Kernen nog met tal van relevante vragen blijft zitten.

Vitale Kernen kan door deze wijze van informeren geen verantwoordelijkheid nemen voor een te nemen besluit.