Bestuur Vitale Kernen Goeree-Overflakkee – oud

08 portret voor webBerend-Jan Bruggeman
e-mail: berendjan@vitalekernengo.nl

Mijn naam is Berend-Jan Bruggeman. Ik sta op plaats 5 van de lijst van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Ik woon in Oude-Tonge. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en een paar jaar gelden heb ik nog aanvullend de opleiding overheidscontroller gevolgd. Mijn kennis gebruik ik voornamelijk voor het aansturen van gemeentelijke sociale diensten. Tot vorig jaar als interim-directeur bij de intergemeentelijke sociale dienst Voorne Putten Rozenburg. Met ingang van dit jaar ben ik werkzaam als controller bij de dienst sociale zaken en werkgelegenheid van Rotterdam. Hoe een gemeente werkt en functioneert is mij dus wel duidelijk en dat is wel erg handig als je de politiek ingaat.

Mijn politieke ervaring heb ik opgedaan bij de Vrije Lijst Oostflakkee. Met deze enthousiaste club mensen kwam ik aanraking bij een burgeravond over het minimabeleid van Oostflakkee. Aangezien ik hier beroepsmatig wel iets over kon vertellen werd ik uitgenodigd op een fractievergadering. Door de manier van werken en de daar uitgestraalde wil om echt iets voor je dorp te betekenen ben ik enthousiast geraakt en voor ik het wist, stond ik op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Toen ik in de raad kwam gaf de partij mij gelijk het vertrouwen om ook het fractievoorzitterschap op me te nemen.

De doelstellingen waarmee ik toen de raad ben ingestapt, namelijk zorgen dat de leefbaarheid in je omgeving op een goed peil blijft, heb ik nog steeds. Daarom heb ik ook een bestuursfunctie bij de schaakvereniging Oostflakkee, doe vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging DBGC en kan de lokale omroep Superstar altijd een beroep op me doen. Ik sta dan ook helemaal achter de slogan: “de maatschappij dat ben jij!”

Keuzes over je gemeente worden gemaakt in de lokale politiek. Dat betekent dat ik me voor de lokale politiek wil inzetten, los van landelijke politiek door logisch na te denken over zaken die van belang zijn voor onze Gemeente Goeree-Overflakkee.

De financiële middelen stellen grenzen aan de mogelijkheden.

Het belangrijkste doel is, dat we binnen één gemeente elke kern op gelijke wijze benaderen, zodat het in elke kern leuk wonen en leven is met voldoende voorzieningen. Niet alles laten regelen door de gemeente, maar initiatieven van de burger toejuichen. Wat betreft Vitale kernen Goeree-Overflakkee wordt die ruimte gegeven. Ik verheug me erop om hier aan mee te mogen werken.


11 portret voor webJannie Campfens
e-mail: jannie@vitalekernengo.nl

Mij naam is Jannie Campfens. Ik sta op plaats 8 van de lijst van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Ik ben 56 jaar en geboren in Oude-Tonge, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht en er nog steeds woon met heel veel plezier. Ik heb een MBO-opleiding gevolgd en na mijn schooltijd ben ik gaan werken in de financiële dienstverlening bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarbij ben ik actief in de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. Bestuurlijke- en management ervaring heb ik opgedaan als raadlid in de gemeenteraad van Oostflakkee, waarin ik sedert 1994 zitting heb.

Verder heb ik deel uitgemaakt van de raadscommissie Financiën en een aantal jaren behandel ik de onderwerpen die te maken hebben met de portefeuille Sociale zaken en Welzijn. Daarnaast beheer ik het secretariaat van de Vrije Lijst Oostflakkee. Voor de oprichting van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) was ik lid van de Vrije Lijst Oostflakkee (VLO).

Ik ben in de politiek gegaan om me in te zetten voor het maatschappelijk belang. Ik vind het welbevinden van de burger belangrijk en probeer op politiek gebied daar iets aan te doen. Ik heb gekozen voor de lokale politiek, omdat de landelijke politiek verder van mij af staat en ik daar geen binding mee heb.