Betere waterkwaliteit zwembaden

Het college heeft 45.000 euro beschikbaar gesteld om onder meer de waterkwaliteit van zwembad De Staver te verbeteren. Dit is in lijn met het advies van Sportfonds Nederland, verwoord in een rapport dat is opgesteld n.a.v. de klachten over de klimatologische omstandigheden en de bedrijfsvoering.

Garantie

Vitale Kernen wilde van het college weten of met die 45.000 euro de kwaliteit van het zwemwater dan op orde komt en e.e.a. ook meteen past bij de te verwachten nieuwe wetgeving voor zwemwater? Wethouder Bruggeman (Vitale Kernen) antwoordde dat techneuten en mensen van SRGO dit goed bestudeerd hebben, maar pas bij het gebruik onder de nieuwe omstandigheden, kan worden gesteld of het verwachte resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Vitale Kernen-woordvoerder Johan de Vos ziet echter liever dat het college een garantie biedt voor een dergelijke grote investering van 45.000 euro.

Bedrijfsvoering

In het opgestelde rapport van Sportfonds Nederland staat tevens een flink aantal verbeterpunten die gaan over de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij De Staver. Hierover wordt de gemeenteraad door wethouder Bruggeman op een later moment geïnformeerd.

‘t Zuiderdiep

Het college heeft onlangs tevens besloten dat in het Stellendamse zwembad ‘t Zuiderdiep UV-filters worden geplaatst en de technische installatie wordt uitgebreid met bicarbonaat doceercellen. Door deze technische aanpassingen kunnen meer mensen gebruik gaan maken van het zwembad in Stellendam.