Bewustwordingscampagne elektromagnetische straling

Een ruime meerderheid van de Flakkeese raad steunde een motie van Vitale Kernen, Christen Unie en Groep Jan Zwerus.  De gemeente Goeree-Overflakkee kan zodoende starten met een bewustwordingscampagne omtrent elektromagnetische straling door onder meer de introductie van 5G. De VVD en CDA stemden tegen de motie.

24/7

De bewustwordingscampagne moet ouders, kinderen en jongeren erop wijzen hoe er met elektromagnetische straling kan worden omgegaan. Aan deze elektromagnetische straling staan we 24/7 bloot. Dit door het gebruik van moderne apparatuur zoals mobiele telefoons, draadloos internet en andere apparaten waarbij we amper in het dagelijks leven stilstaan.

Zoals bekend is er discussie over de nadelige effecten van deze straling. Zolang niet onomstotelijk is bewezen dat er geen nadelige effecten zijn van deze straling, is het verstandig bewust met deze apparatuur om te gaan. Het college gaat nu aan de slag met een bewustwordingscampagne.