Bijna 1 op de 5 ritten niet op tijd!

AmbulancenwNa een jaar wachten is er toch eindelijk een overzicht van de aanrijtijden van de ambulance op Goeree-Overflakkee over het jaar 2015 door het college van B&W aan de gemeenteraad verstrekt. VKGO begrijpt niet waarom de gemeente akkoord gaat met een prestatienorm van 80%. Dit houdt in dat de ambulance binnen 15 minuten moet aankomen bij de patiënt. Een zogenaamde spoedrit A1. In het overzicht staat geschreven dat er een verbetering is in 2015 naar 86,1 %.

Dat is nog altijd 12,5% minder dan de doelstelling van de 15 minutennorm die wordt gehanteerd binnen ons regioniveau en waar de gemeente Goeree-Overflakkee aan moet meebetalen. De regionorm is dat 95% van de urgentieritten, de zogenaamde A1-ritten, binnen 15 minuten bij de patiënten moeten zijn.

Het behaalde resultaat van 86,1% geeft een vertekend beeld dat al eerder door VKGO is aangegeven. Hoe is de berekening gemaakt? Alle A1-ritten bij elkaar opgeteld betekent een norm van 86,1%. Dit lijkt een mooi getal, maar alleen de plaatsen Middelharnis en Dirksland zorgen voor deze cijfers. Het is net als vroeger op school, je kunt cijfers ophalen door compensatie. Dit is hier dan ook gebeurd.

In de voormalige gemeenten Oostflakkee wordt slechts 77,7% en Goedereede 77,2% van de aanrijdtijd gehaald. VKGO vindt het zorgelijk dat 23% niet wordt gehaald! Bijna 1 op de 5 ritten komt de ambulance niet binnen de 15 minuten ter plaatse binnen het gebied van voormalig Oostflakkee en Goedereede. VKGO heeft dan ook aan de burgemeester gevraagd wat er aan gedaan gaat worden om ook daar de 80% norm te gaan halen. Het antwoord van de burgemeester was, dat er een nieuw systeem is ingevoerd. Het zogenaamde DIA-systeem (Directe Inzet Ambulance).

Bij een 112-melding gaat de ambulance meteen rijden en tijdens het aanrijden worden de bijzonderheden gemeld. VKGO gaat dit zeer kritisch volgen. Tevens hebben wij gevraagd om meerdere keren per jaar een verslag te krijgen van de aanrijtijden.

Ook heeft VKGO vragen gesteld over de aanrijtijden van de politie. Deze is op het eiland 57%, en dit is onvoldoende. De burgemeester deelde mee dat er overlegd wordt met de politie op Goeree-Overflakkee om tot een acceptabel niveau te komen. VKGO blijft ook dit zeer kritisch volgen.

U kunt zoals altijd op VKGO blijven rekenen, dat we bovengenoemde zaken zeer kritisch blijven volgen.