Blijft pastorie Stellendam bestaan?

PostorieStellendamGemeenteraadslid Johan de Vos diende namens Vitale Kernen vorige week een motie in, met de bedoeling om de pastorie voor Stellendam te behouden. Zijn voorstel was om het gebouw te benoemen als een gemeentelijk monument. Vitale Kernen is de mening toegedaan dat er maar heel weinig beeldbepalende karakteristieke gebouwen in Stellendam zijn.

De heer Tanis van de Hervormde Gemeente Stellendam-Melissant maakte gebruik van het inspreekrecht en gaf aan dat de sloop wordt ingeven door de beperkte financiële middelen om het gebouw in stand te houden. De motie kreeg niet de steun van de coalitie. Wel werd er door de fractie van de CU gevraagd om te bekijken of er alsnog een mogelijkheid is om het pand te behouden.

Vitale Kernen ziet mogelijkheden door een koppeling te maken met de middelen die beschikbaar zijn voor “de poort van Stellendam”. Want waarom aan de ene kant opbouwen en aan de andere kant afbreken? Hier schiet de inwoner van Stellendam uiteindelijk niets op.