Boekhoudkunde en risico’s

PortemonneeIn het voorjaar van 2013 werd de meerjarenbegroting gepresenteerd. Veel dossiers waren rood. Strakke begrotingsdiscipline en maatregelen om toezicht door de Provincie te voorkomen. Verenigingen naar nul, andere wijze van subsidieverstrekking ( tevens bezuiniging) en meer van zulke maatregelen. Een paar jaar later zijn er nog maar een paar dossiers rood maar nu lijkt het erop dat ook de begrotingsdiscipline wankelt.

Er komen dossiers naar de gemeenteraad waarvan de financiële dekking niet of onjuist wordt geformuleerd. Zelfs tijdens de raadsvergadering of een dag ervoor komt er een ‘reparatie’.

Voorbeelden:
– Kaders bij beleidsplan MOOI worden aangepast;
– Uit reserves met geoormerkte gelden wordt bijgepast voor andere zaken;
– Raadsvoorstel m.b.t. de geluidsmaatregelen is eigenlijk overbodig;
– Anticiperen op maatregelen n.a.v. de brief BUIG 2015 ontbreken.
Bij de Kadernota van 2017 noteert de begroting een tekort. Nu ontbreekt de mei-circulaire nog dus het kan nog alle kanten op maar de standvastigheid die we hebben ervaren in 2013 missen we nu.

Het verwijt dat voorstellen door de oppositie ingediend worden door een degelijke onderbouwing kan wat ons betreft niet meer gebruikt worden. Vandaag is het onze beurt om te roepen: ,,Vandaag is het rood.”…