Bomen rooien

Onlangs sprak de heer Rien Breugelmans de gemeenteraad toe over het kappen van ruim duizend bomen aan de oostelijke randen van onze gemeente. In een lokale krant stond een klein artikel dat het waterschap en de gemeente in overleg zijn over kap en herbeplanting van bomen. De heer Breugelmans voerde vele argumenten aan om deze bomen niet te kappen.

Opvallend in de ontstane discussie was de houding van mevrouw Both van het CDA. Zij verdedigde met verve het belang en de motivatie van het waterschap binnen de gemeenteraad. Nog opvallender was dat de CDA-wethouder, de heer Van der Vlugt, aangaf dat er al 430 bomen als compensatie zijn gepland. Bijzonder!

Op de vraag van Vitale Kernen wat de formele houding van het college is, bleef het antwoord beperkt tot: ,,We vragen aandacht hiervoor.”