Bouw woningen en supermarkt op de tocht

DorpstiendenAls de Raad van State de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe woon-winkelcomplex aan de Dorpstienden in Ouddorp neersabelt, kan het bouwplan fikse vertraging oplopen bleek maandag 18 maart 2013 bij een spoedprocedure in Den Haag. Daar vroeg de Kabegro BV, de huidige verhuurder van het Albert Heijnpand aan het Molenblok, om een schorsing van het bestemmingsplan Dorpstienden en de bijbehorende omgevingsgvergunning. Het plan en de vergunning maken de bouw van een nieuwe grotere AH met parkeergarage en 18 woningen mogelijk aan de Dorpstienden. Kabegro vreest met een onverhuurbaar supermarktgebouw te blijven zitten als AH eruit is. Volgens het verhuurbedrijf is er in Ouddorp geen ruimte meer voor nog een supermarkt als AH een winkel met een winkelvloeroppervlak van 1200 m2 opent. Verder vreest de bezwaarmaker een parkeerchaos op en rond het plein bij de AH.

De gemeentewoordvoerder van Goeree-Overflakkee bezwoer dat het parkeren goed is geregeld. “Voor het project zijn 71 parkeerplaatsen nodig. Er komt een parkeergarage onder de AH met 48 plaatsen, 24 voor de bewoners en 24 voor de winkelbezoekers. Verder maken we een doorsteek van de Dorpstienden naar de Dorpsweg en Weststraat. Langs de doorsteek plannen we nog eens 44 extra parkeerplaatsen,” aldus de gemeentewoordvoerder. Staatsraad P. van Buuren vond het vreemd om een groot aantal parkeerplaatsen op een grote afstand van de supermarkt te plannen.

Verder bleek er een fikse vormfout aan het bouwplan te kleven. De raadsman van Kabegro wees erop dat de gemeente een zwaardere inspraakprocedure had moeten volgen voor de omgevingsvergunning. De gemeentewoordvoerder erkende dat schoorvoetend. “Ja het klopt dat we de omgevingsvergunning hadden moeten publiceren. Excuses daarvoor,” aldus de gemeentewoordvoerder. De raadsman van de verhuurder zei de excuses mooi en wel te vinden maar vond dat de gemeente daar niet mee weg mag komen. “Op deze manier kunnen overheden ongestraft fouten maken en als niemand bezwaar maakt er nog mee weg komen ook. Dit riekt naar rechtsbescherming voor de overheid in plaats van rechtsbescherming voor de burger en ondernemer tegen de overheid,” aldus de raadsman. Ook het feit dat de nieuwe locatie van de supermarkt in strijd lijkt met het provinciaal beleid maakt het plan er niet zekerder op. Volgende maand behandelt de Raad van State de bodemzaak.

Overigens wil de ontwikkelaar van het nieuwe AH-gebouw en de woningen pas met de bouw beginnen als alle vergunningen en plannen onherroepelijk zijn goedgekeurd. Dat kan nog even duren. AH wil voor het eind van 2015 naar het nieuwe pand verhuizen. Uitspraak over de spoedprocedure volgt binnen enkele dagen.