Vitale Kernen maakt zich sterk voor Burgerplatform

Vitale Kernen heeft via een mondelinge vraag, aandacht gevraagd voor de kernen Sommelsdijk en Middelharnis. Voornamelijk vanwege de afstand die er bestaat tussen de inwoners en de gemeente. Dit wegens het ontbreken van een Dorpsraad. In andere dorpen is de afstand met de gemeente aanzienlijk kleiner omdat daar door de gemeente gefaciliteerde dorpsraden actief zijn.

Uit de beantwoording van wethouder De Jong valt op te maken dat het hem niet lukt om binnen deze kernen dorps- of wijkraden in te richten. Zowel door de fractievoorzitter van de SGP alsook van het CDA werd de suggestie gedaan dat Vitale Kernen wellicht als volksvertegenwoordiger, hierin zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Motie

Vitale Kernen pakte deze handschoen op en gaat een aanvulling zijn op de actieve stichting Hart voor Goeree-Overflakkee. Vitale Kernen greep de koe bij de horens en diende een motie in om 1) de klachten van inwoners over de afvalcontainers langs de openbare weg in de oude kern van Sommelsdijk, 2) de onveilige verkeerssituaties in de Ruttenburgseweg, Molenweg en Krakeelstraat, een eerste prioriteit te geven.

Vitale Kernen verzocht het college om onderzoeken te starten, om te bepalen wat er moet worden gedaan en wat de kosten daarvoor zijn. ,,Nee,” zei nu de heer Van Dam van de SGP en mevrouw Both van het CDA. ,,Dit willen we niet.” Vitale Kernen mag dus geen eerste aanzet geven om de inwoners van Middelharnis en Sommelsdijk te laten inzien dat een burgerplatform wel degelijk werkt.

Ongevallen

Woordvoerder van Vitale Kernen, Johan de Vos pareerde deze houding. ,,Doe dan iets, er wordt al vijf jaar niets gedaan aan de afvalbakken in de oude kern van Sommelsdijk. Aan de verkeersonveilige situaties aan de Rottenburg en de Krakeelstraat gebeurt ook niets. Er moeten zeker eerst nog ernstigere ongevallen plaatsvinden?”

Vitale Kernen laat het er niet bij zitten!