Bus tijdens file op vluchtstrook A29

Op 9 november 2017 heeft Vitale Kernen gevraagd aan het college zich in te spannen om de toegankelijkheid van ons eiland te verbeteren, door niet alleen te kijken naar de autoverkeer maar ook naar het openbaar vervoer.

De overkant

Heel veel Flakeeёnaars pendelen voor hun werk naar ‘de overkant’. Vele werkplekken zijn via het openbaar vervoer te bereiken. Door snel openbaar vervoer beschikbaar te stellen en deze ook meer ruimte te geven op met name de A29 is men een stuk sneller het eiland op en af.

Het openbaar vervoer is met de R-lijn al een stuk verbeterd. Zeker nu de beheerder van de A29, Rijkswaterstaat, heeft toegezegd dat het openbaar vervoer bij files op de A29 gebruik mag maken van de vluchtstrook. Vitale Kernen, maar ook heel veel gebruikers van het openbaar vervoer zijn hier blij mee.