Buurtschap De Terp

Als het aan de gemeente Goeree-Overflakkee ligt worden in de Noordrand van ons eiland 40 woningen gebouwd, op een terp. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Zuiderdieppolder. Waarom deze woningen daar moeten komen ontgaat menigeen.

Wijsheid

De gronden in de Zuiderdieppolder zijn van uitstekende kwaliteit voor de landbouw. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft, van de provincie Zuid-Holland, de beschikking gekregen over 500 hectare ervan. In alle wijsheid heeft een meerderheid van de gemeenteraad ervoor gekozen om de 500 hectare voor alles en nog wat te gaan gebruiken.

Een gemiste kans. Vitale Kernen stelt al vanaf juni 2014 dat er uit die goede grond, veel meer is te halen voor onze inwoners door in ieder geval de grondpositie te behouden. Deze plaats is meer dan ideaal om er windmolens te plaatsen. Zonder dat er enige overlast ontstaat voor de inwoners. Ook de eigenaren van de daar aanwezige boerenbedrijven willen hier volledig aan meewerken.

De Terp

Nee zegt de meerderheid van de gemeenteraad. ,,Wij gaan die 500 hectare opsplitsen in nieuwe natuur, uitbreiding van recreatie en er een nieuw buurtschap oprichten: De Terp.