Buurtsport begint weer

BuurtsportOp vrijdag 1 maart starten de Buurtsportactiviteiten weer in dertien kernen op Goeree-Overflakkee. Buurtsport wordt georganiseerd door Sportteam GO en is een onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee. Buurtsport bestaat uit sport- en spelactiviteiten voor basisschoolkinderen (groep 3 tot en met groep 8). Het doel van Buurtsport is om kinderen te motiveren deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten en hun eigen sportmogelijkheden en voorkeuren te ontdekken. Iedere week staan twee andere sporten centraal, daarnaast is er ruimte voor kinderen om zelf een activiteit te kiezen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere (jeugd)activiteiten die in de dorpskernen plaatsvinden.

De Buurtsportactiviteiten vinden plaats op instuifbasis. Kinderen hoeven zich daarom niet vooraf op te geven. De eerste week staan een freerunparcours en ringhockey op de planning.

Sportteam GO
Sportteam GO bestaat uit zes sportcombinatiefunctionarissen: Laurey Heij, Ellen Jansen, Chantal van der Klooster, Dennis Zwarts, Esli van Eekelen en Sjoerd Maller. Zij zetten zich in om het sportklimaat op Goeree-Overflakkee te versterken en de sportparticipatie te verhogen.

Meer informatie
In elke kern vindt de Buurtsport plaats op een vaste dag en tijdstip. Het complete programma per kern is te vinden op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl.