College laat zich ringeloren

Nieuwbouw-4De fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) is opgeschrikt door berichten in de media betreffende de woningbouwbehoeften binnen de gemeente. En het collegebesluit om ruimte te bieden voor 150 woningen in Goedereede. VKGO-raadslid Willy Heintjes is bang dat B&W zich op dat gebied teveel laat ringeloren door projectontwikkelaars. ,,Het college moet naar ons inziens de regie hebben en nemen bij woningbouw, en dit niet alleen overlaten aan initiatiefnemers.”

Tijdens de behandeling van het bezwaar bij de Raad van State tegen de herontwikkeling van de locatie Breen in Ouddorp, deed Staatsraad F. Machielse een opvallende uitspraak: ,,Ik hoor behoeftecijfers van 190 en 240. Dat is raar want uit een gemeentelijk onderzoek bleek een behoefte van 190 woningen in heel de gemeente. Dan doet de gemeenteraad daar voor dit plan nog eens een schepje bovenop met 50 en stelt dat er behoefte is aan 240 woningen. En in Ouddorp zou zelfs een grotere woningbehoefte zijn dan in de rest van de gemeente bij elkaar. Niets ten nadele van politici, maar zijn de gemeenteraadsleden dan allemaal zo deskundig op dat vlak?” Het college gaf ter plekke aan dat wonen in Ouddorp veel populairder is dan in de andere dorpen. Staatsraad Machielse reageerde met: ,,Ah, dat betekent dus leegstand en krimp in de andere dorpen”.

Verantwoordelijk wethouder Koningswoud antwoordde dat hij niet ingaat op de berichten in de media omdat deze gaan over een dossier dat ‘onder de rechter is’. Wel gaf de wethouder aan dat door de voormalige vier gemeenten overeenkomsten zijn gesloten met initiatiefnemers om te komen tot woningbouw. Hij is blij met ieder initiatief en zal dit ook faciliteren. In het tweede kwartaal van dit jaar komt de wethouder met een woonvisie voor onze gemeenten. VKGO heeft om een overzicht gevraagd van de projecten waar overeenkomsten zijn gemaakt. VKGO verwacht dat de woonvisie zal zijn gebaseerd op woningbehoeften in de kernen maar zeker ook op behoefte van de kernen in relatie met leefbaarheid. Het college moet naar ons inziens de regie hierin nemen en dit niet alleen over laten aan de initiatiefnemers.

Bergrotingsapp

Wethouder Trouwborst kwam bij het agendapunt ingekomen stukken en mededelingen met zijn Begrotingsapp. Een app waarop de begroting staat van de gemeente. Een vertaalslag van papier naar digitaal. VKGO vindt dit best een stap vooruit. Echter belangrijker is wat in de begroting staat, hier word je niet gelukkig van. Weliswaar een goedgekeurde begroting door de provincie maar zeer pijnlijk voor de subsidies van verenigingen, instellingen en organisaties. Voor VKGO had de goedkeuring van de provincie niet perse gehoeven, liever een boze provincie dan de subsidies zo stevig reduceren. VKGO zal blijven uitdragen dat de subsidies tot €15.000 per jaar worden ontzien en dat er meer naar de situatie moet worden gekeken: dus maatwerk.

Fietsers

Bij hetzelfde agendapunt ingekomen stukken en mededelingen werd er aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers tussen Oude-Tonge en Middelharnis. De PvdA stelde vooraf hierover schriftelijk vragen. De fracties van CDA en SGP konden niet wachten op de beantwoording hiervan en stelde ter plekke hierover opmerkingen. VKGO ondersteunt uiteraard de aandacht voor fietsveiligheid, niet alleen op deze route. Hopelijk gaat verantwoordelijk wethouder Trouwborst hier iets aan doen zodat ook hij hierover binnenkort met triomf de raad informeert.

Ter oordeelsvorming agendapunt bestemmingsplan Duynhille werd door het CDA teruggehaald naar de beeldvormende fase. Het CDA had nog een paar aanvullende vragen. Wel aardig was dat er een vorm van oude Goereese dorpspolitiek werd te bespeuren. Raadslid Tuk, Pijl en Van der Meer hielden zich bezig met wel dan niet omzetten van een beheerderswoning naar burgerwoning op het park Duynhille.