College schuift coalitieakkoord gewoon terzijde

Het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Goeree-Overflakkee, schuift afspraken gemaakt in het coalitieakkoord over de openingstijden, gewoon terzijde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en Vitale Kernen hebben onder meer afgesproken dat schuurfeesten voortaan om 3.00 uur mogen sluiten. In de praktijk blijkt echter dat wanneer een schuurfeest niet om 2.00 uur sluit er geen vergunning wordt afgegeven.

Vroeger

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman maakt in voorkomend geval dan gebruik van haar bevoegdheid als verantwoordelijk bestuurder voor de openbare orde en veiligheid. Uiteraard stelde Vitale Kernen haar de vraag waarom zij als burgemeester hierdoor het coalitieakkoord negeert? De burgemeester kan echter geen duidelijke, feitelijke redenen aanvoeren. Zij verwijst onder meer naar hoe het vroeger altijd werd geregeld. En volgens de burgemeester is er door de sluitingstijd van 2.00 uur een afname van geweldsdelicten, zogenaamde doordrinkers en het aantal incidenten.

Onderbuikgevoel

Die informatie is volgens de burgemeester aangeleverd door de politie. Deze informatie blijkt evenwel niet concreet onderbouwd met cijfers en betreft slechts een onderbuikgevoel van de politie. Vitale Kernen heeft bij navraag in de horeca juist vernomen dat, wanneer feestvierders verspreid over de avond en nacht een feest verlaten er minder incidenten plaatsvinden.