College sluit ogen voor hoge grondwaterstanden

GrondwaterVitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de hoge grondwaterstanden op het eiland. Vooral omdat klaarblijkelijk geen enkele instantie de verantwoordelijkheid pakt.

In veel dorpen en buurtschappen op Goeree-Overflakkee staat het grondwaterpeil erg hoog. In Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en Stellendam zelfs zo hoog dat ze aangemerkt zijn als probleemlocaties. Deze informatie kwam beschikbaar nadat VKGO om aanvullende informatie had gevraagd bij de behandeling van het nieuwe rioleringsplan van de gemeente.

VKGO is er niet gerust onder. Het college van burgemeester en wethouders lijkt de kop in het zand te steken. Omdat de volksgezondheid volgens de informatie niet in gevaar is, blijft het college vooralsnog op de handen zitten. Moet zij echter niet de eindverantwoordelijkheid pakken?

Hoge grondwaterpeilen hebben nu eenmaal onder meer zeer negatieve effecten op woningen met houten balken en vloeren. In Stellendam zijn zelfs woningen met houten funderingen. VKGO verwacht zodoende een actievere rol van het college en gaat hierover binnenkort dan ook nadere vragen stellen aan het college.