College vergeet De Ventjager

Vitale Kernen heeft aan het college de vraag gesteld waarom er een bouwvergunning is verleend voor het bouwen van 76 recreatiewoningen in Ooltgensplaat. Daarop antwoordde wethouder Markwat dat dit komt door het limitatief imperatief stelsel van eigenaarsgronden. (de uitbreiding van De Ventjager is onherroepelijk vastgesteld in 1992)  Zal best wel waar zijn.

Maar het college gaat wel voor projectontwikkelaars in de weer om woningbouwlocaties te saneren waar binnen een jaar geen ontwikkeling plaatsvindt. Wanneer deze locaties zijn gesaneerd biedt dit ruimte voor de ontwikkelaar waar hij wel grond in bezit heeft. Vreemd dat het college alleen maar kijkt naar woningbouw en niet naar de bouw van recreatiewoningen.

Van alle recreatieparken bereikt de lokale politiek verzoeken om recreatiewoningen ook voor permanente bewoning toe te staan, omdat er voor recreatief gebruik geen verkoopmarkt is. Wanneer de uitbreiding van De Ventjager ten uitvoering wordt gebracht is de motivatie om recreatiewoningen een zgn. dubbelbestemming te geven weggevallen.