College zit op de handen

Wielrennen2VKGO heeft het college gevraagd welke initiatieven genomen worden om het Nederlands Kampioenschap Wielrennen 2016 naar Goeree-Overflakkee te halen. Het antwoord was teleurstellend. Wethouder De Jong gaf aan dat het college niks doet. ,,Wij komen pas in actie wanneer er een vergunning wordt aangevraagd, eerder niet.” Opvallend overigens dat wethouder De Jong antwoordde en niet, zoals je mag verwachten, wethouder Van der Vlugt die portefeuillehouder is van Eilandmarketing. VKGO begrijpt niet waarom dit is. Ze is van mening dat het NK Wielrennen een zeer belangrijke bijdrage kan leveren aan de Eilandmarketing. Het college daarentegen blijft op de handen zitten!

In de editie van het Eilanden-Nieuws van 10 februari jl. staat geschreven dat een werkgroep aan het onderzoeken is of het NK in 2016 op Goeree-Overflakkee kan worden verreden. De heren Bert Swanenburg (ondernemer), Jan Verhage (Rabobank) en Bram Cornelissen (advocaat), zijn een haalbaarheidsonderzoek gestart. Vóór 31 maart melden de drie heren aan de KNWU of dit grote evenement, met bekendheid ver buiten het eiland, op Goeree-Overflakkee plaats kan vinden. 

Haalbaarheid
Het valt te begrijpen dat de haalbaarheid een zware klus wordt wanneer de gemeente niet meedoet aan zo’n haalbaarheidsonderzoek. Van collegeleden mag je toch verwachten dat ze hun netwerk gebruiken om het NK Wielrennen binnen onze gemeente te kunnen laten plaatsvinden. Je moet wel willen natuurlijk. VKGO begrijpt dat het voor het college lastig is. Het college heeft namelijk te maken met het coalitieakkoord. Hierin is een zin opgenomen dat de zondagsrust dient te worden gerespecteerd. Een akkoord dat ook ondertekend is door de VVD en niet alleen door de SGP en CU. 

Het NK Wielrennen is een dermate groot evenement dat het ene zinnetje in het coalitieakkoord zou moeten overstijgen. Het gaat hier niet om een circusvoorstelling op zondag. Het NK Wielrennen krijgt Europese aandacht. Wekenlang zullen tientallen journalisten en duizenden mensen uit alle streken en landen Goeree-Overflakkee bezoeken en er wat van vinden. Een unieke kans om het eiland op de kaart te zetten.

Helaas, onze gemeente wacht af en komt pas in actie wanneer er een vergunning wordt aangevraagd.