Compensatie voor windmolens bij Oude- en Nieuwe-Tonge

Vitale Kernen heeft als oppositiepartij de ontwikkeling van windmolenparken nabij Oude- en Nieuwe-Tonge destijds helaas niet kunnen voorkomen. Vandaar dat zij tijdens de coalitie-onderhandelingen nadrukkelijk heeft ingebracht dat een compensatie voor deze kernen een must is.

Compensatie

Dit heeft ertoe geleid dat de kernen Oude- en Nieuwe-Tonge als eersten in aanmerking komen om bijvoorbeeld met de opbrengst van zonne-energie een compensatie beschikbaar te stellen voor verenigingen en stichtingen. Een en ander is in het coalitieakkoord vastgelegd. Daarnaast is in het coalitieprogramma opgenomen dat Oude- en Nieuw-Tonge als eerste in aanmerking komen voor het opstellen en uitvoeren van plannen voor integrale gebiedsontwikkeling wat de kwaliteit van beide kernen verbetert.

Al vanaf 2014 pleit Vitale Kernen voor het inzetten van De Noordrand, om tot de opgelegde windopgave te kunnen komen. Vitale Kernen zag daar heel veel mogelijkheden doordat er veel grond in eigendom was van de overheid, Goeree-Overflakkee kon participeren in de exploitatie van windenergie enz. Toentertijd koos de gemeenteraad voor een integrale ontwikkeling in De Noordrand en de windmolens kwamen ook op andere plaatsen. Door de integrale ontwikkeling moest op het laatste moment ook De Halspolder als windmolenlocatie worden aangemerkt. Ondanks dat de windmolens hierdoor dichtbij Melissant en Stellendam komen te staan.

Integrale ontwikkeling

Het is niet zo dat Vitale Kernen tegen de integrale ontwikkeling is van nieuwe natuur, recreatie, structuurverbetering van landbouw en nieuwe vormen van wonen. Maar dit had Vitale Kernen betreft een jaar of wat kunnen wachten. Temeer omdat Vitale Kernen daarmee kansen zag om andere windmolenlocaties minder massaal te laten zijn.

Echter Vitale kernen kreeg de handen hiervoor binnen de gemeenteraad niet op elkaar. De locaties en het plaatsen van de windmolens, ook die rondom Oude- en Nieuwe-Tonge zijn besloten en onomkeerbaar en hierdoor is noodzaak om de integrale ontwikkeling aan De Noordrand te faseren, komen te vervallen.