Complimenten!

Complimenten aan de heer Rien Breugelmans. De heer Breugelmans maakte gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Hij maakte gewag van het feit dat er 1139 bomen gekapt gaan worden op het zuidoostelijke deel van ons eiland, die echter niet perse hoeven te wordt gekapt als er onderhoud aan gedaan zou zijn.

Het college, bij monde van wethouder Van der Vlugt, verdedigde de noodzaak van kap. Ze had er al een voorsprong op genomen door 430 vervangende bomen te planten op het bedrijventerrein in Oude-Tonge.

Maar door toedoen van de heer Breugelmans kwam er ook roering binnen de gemeenteraad. Dit alles resulteert er in dat de -aantoonbaar aan hun levenseinde zittende- bomen worden gekapt en dat er een rij van 600 bomen wordt herplant. Zonder deze inbreng had het oostelijk gedeelte van de gemeente alleen maar windmolens gezien.