Cultuurhistorie van middeleeuwse dijk verloren gegaan

Vitale Kernen stelde eind vorig jaar vragen aan het college van B&W over het afgraven van de Helledijk bij Oude-Tonge. In 2016 is er een omgevingsvergunning afgegeven voor het deels afgraven van deze dijk. Dit onder voorwaarden dat de dijk afgegraven mocht worden tot het oorspronkelijke profiel. En dat de vrijgekomen grond verspreid wordt over het ernaast gelegen agrarische perceel.

Cultuurhistorie

Eind 2018 is de Helledijk echter in zijn totaliteit afgegraven en moet deze als verloren beschouwd worden. Een actie zonder enig gevoel voor cultuurhistorie. Het betreft hier een middeleeuwse dijk van rond 1500, die bij de watersnoodramp van 1953 niet is doorgebroken. De gemeente Goeree-Overflakkee is herhaaldelijk op de hoogte gesteld van wat er zich voordeed, maar heeft er niets aan gedaan om totale afgraving van de dijk te voorkomen. ,,Het is bedroevend te zien hoe de dijk er momenteel bijligt,” aldus Vitale Kernenraadslid Akkie Krouwel.

Buurgemeente

De vragen zijn inmiddels door het college beantwoord, maar vindt Vitale Kernen niet bevredigend. De vraag hoe de gemeente in de toekomst gaat voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt, is zelfs helemaal nog niet beantwoord. Vitale Kernen verwacht hierop nog wel een antwoord. Krouwel: ,,Hopelijk gaat men ook te rade bij buurgemeente Schouwen-Duiveland, waar de dijken wél een cultuurhistorische bescherming genieten.”