DBGC en DVV in de wachtkamer

KunstgrasveldDolblij waren de voetbalverenigingen DBGC en DVV afgelopen maart. Beide verenigingen zouden bij het begin van de nieuwe competitie in september namelijk beschikken over kunstgrasvelden. Wethouder Trouwborst constateerde onlangs echter dat een eerste aanbesteding onvoldoende integer was. De aanbesteding moet zodoende opnieuw met een flinke vertraging als gevolg.

Op 17 maart was er een een klein feestje in de raadszaal. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan het aanleggen van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen op het eiland. Vooral bij de verenigingen DBGC en DVV bleek de nood hoog. DBGC zou in 2013 al nieuwe velden krijgen was de planning. De centjes lagen al gereed.

Verschillende politieke partijen gaven op 17 maart aan dat de aanbesteding wel integer diende te gebeuren. Na de 17de maart gonsde het van de geruchten over de kunstgrasvelden. Reden voor Vitale Kernen om op 25 mei te vragen hoe het met de inkoopprocedure gaat. Het antwoord liet lang op zich wachten. Op 20 juni kreeg Vitale Kernen antwoord op de vraag; het college gaat 1:1 aanbesteden passend binnen de geldende regelgeving.

Echter, bleek vorige week, met een partij die na bij nader inzien door wethouder Trouwborst toch niet de juiste is in het kader van integriteit. Jammer dat Trouwborst daar nu pas achter komt, hem is dit al in maart gemeld. Door dit late besef zijn de verenigingen DBGC en DVV de klos. DVV heeft de bestaande velden al ontmanteld.

De bestuurders van DBGC en DVV zijn niet te benijden, zij moeten hun leden gaan uitleggen dat het nieuwe seizoen op de bestaande velden gaat beginnen met alle beperkingen van dien.