De blauwalg in het Volkerak

blauwalgDe afgelopen weken heeft de haven van Ooltgensplaat vol gelegen met blauwalg. De smurrie wat ligt te rotten en voor een ondraaglijke stank zorgt. Al jaren is dit een terugkomende overlast voor de inwoners van Ooltgensplaat en de toeristen. Vitale Kernen onderschrijft het probleem van de blauwalg. Niet eenvoudig om dit probleem op te lossen omdat er vele partijen belang ieders belang heeft bij de verschillende oplossingen.

Maar glashelder dient te zijn dat er alles aan wordt gedaan om de overlast te beperken zoals voor de gemeentelijke herindeling werd gedaan. Na de gemeentelijk herindeling is de afstand tussen Ooltgensplaat en Middelharnis helaas toegenomen. Vandaar dat Vitale Keren vragen heeft gesteld aan het college, met name aan portefeuillehouder Van de Vlugt, waarom de aandacht voor de waterkwaliteit en de blauwalg binnen het Volkerak er niet of niet voldoende is? Waar is de wethouder mee bezig?

Zoals bekend komt er een heel uitgebreid verhaal waarom wel en waarom niet. Komt er op neer dat er na 2012 geen aandacht geschonken is aan de overlast van blauwalg in de Ooltgensplaatse haven.