De geiten in Dirksland

In de laatste vergadering voor de vakantie stond de geuraanpassing op verzoek van Vitale Kernen op de raadsagenda. Is toen echter niet behandeld wegens tijdgebrek. De reden voor Vitale Kernen om hierover een oordeel te hebben zit in het feit dat de omgeving van de geitenhouderij aan de Westdijk in Dirksland niet is geïnformeerd.

De bewoners in de omgeving krijgen daadwerkelijk meer last. Daarbij zijn de laatste tijd ook de gezondheidsrisico’s toegenomen door de geconstateerde Q-koorts. Er zijn provincies waar er geen uitbreiding meer mogelijk is van geitenhouderijen.

Tijdens de raadsvergadering was dan ook een inwoner van de Westdijk aanwezig, die zijn ongenoegen over het niet geïnformeerd zijn kenbaar maakte, maar zeker ook de direct hieraan gekoppelde gezondheidsrisico’s. Het college, bij monde van wethouder Markwat, haalde van alles uit de kast om toch de geurcontour maar te verhogen. Uiteindelijk zag hij ook wel in dat Vitale Kernen meerdere raadsleden meekreeg. Markwat nam het voorstel terug en komt nu eerst met een inspraakmogelijkheid voor mensen die nadelen ondervinden van de geitenhouderij.

Voor Vitale Kernen is en blijft het helder; geen verhoging van de geurcontour, niet meer geiten waardoor 40 gezinnen overlast door stank ervaren en gezondheidsrisico’s loopt. De ondernemer zit momenteel op deze locatie aan zijn maximum aantal te houden geiten.