Tegen aankoop De Gooye

degooyeDe mensen die Vitale Kernen volgen zal het niet verbazen dat Vitale Kernen tegen het voorstel stemt om zwembad De Gooye aan te kopen.  Vitale Kernen is voorstander van harmonisatie van accommodaties en ook zwembaden. Vitale Kernen is tegen de wijze waarop de harmonisaties tot stand komen. Tijdens de stemming over de aankoop van De Gooye heeft Vitale Kernen zodoende tegengestemd met een stemverklaring. De stemverklaring luidt;

-Wij zijn tegen de wijze waarop de harmonisatie en beheer tot stand komt omdat, met vooringenomenheid de beheersvorm is bepaald, hierover niet transparant is geïnformeerd, er is gegoocheld met cijfers in de rapporten van Synarchis, het personeel niet allemaal wordt beloond volgens de CAO Recron, vooringenomenheid over de kwaliteit van Dorpstienden en Grutterswei, de huidige statuten van stichting Olympia niet worden nageleefd, in de aangepaste statuten niets is opgenomen over vertegenwoordiging van Dorpstienden en Grutterswei, er alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gelegd bij de nieuwe stichting,  sprake is van open einde constructie voor de gemeente,  geen meetbare doelstelling zijn vastgelegd, geen tevredenheidsonderzoek is gedaan, complexe centenschuiverij bij de verwerving van De Gooye en niet zonder risico van het in het leven geroepen van een horeca BV. En uiteindelijk zal het zwembad De Gooye worden gesloten.

Voor stemden SGP, CU, CDA, VVD en PvdA. Tegen stemden Vitale Kernen en fractie Maliepaard.