Eerst windmolens plaatsen in Noordrand, dan huizen bouwen

GO noordrandVitale Kernen Goeree-Overflakkee pleit ervoor om de ontwikkelingen in De Noordrand zodanig aan te pakken dat de opgave van windenergie voor iedereen is te accepteren. Door het gebied De Noordrand zodanig te ontwikkelen dat over 20 jaar deze voorgenomen integrale ontwikkeling kunnen worden gerealiseerd.
Door nu een plan te maken dat gefaseerd de komende 20 jaar kan worden uitgevoerd. Op korte termijn de locaties vastleggen waar wonen, recreëren, natuur en landbouw wordt voorzien. De uitvoering van natuur en landbouw op te pakken en dit aanvullen met een maximum aan windenergie (Plan MER 99 mw). Deze windenergie loopt maximaal 20 jaar en dan uitvoering geven aan wonen en recreëren. Hiermee voorkomt men overlast van windmolens bij bewoners in de kernen en recreatieverblijven. Vitale Kernen pleit ervoor om dit scenario voor het gebied de Noordrand te volgen.

In het rapport Goeree-Overflakkee Atelier Noord van maart 2012, opgesteld op initiatief van de voormalige gemeenten Goedereede, Dirksland en Middelharnis, staan de mogelijke nieuwe ontwikkelingen voor dit gebied op een rijtje. Het rapport over de mogelijkheden in De Noordrand geeft een goed beeld. De mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen voor nieuwe vormen van wonen, recreëren, natuur en landbouw zijn ontegenzeglijk groot en uniek. De mensen die aan dit rapport hebben meegewerkt zijn ook de mensen die met andere grootschalige projecten op Goeree-Overflakkee aan de slag zijn. Hartstikke goed. Deze mensen: bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen hebben we nodig om dit eiland op de kaart te zetten. Zo’n groot gebied opnieuw integraal ontwikkelen is bijzonder.

In het rapport is ook een alinea besteed aan windenergie, citaat:
“wind primaire zoekruimte aan de oostkant Flakkee verdienopties gemeente(n). Er staat nu 70 megawatt en daar dient nog eens 180 megawatt aan toegevoegd te worden (30 molens van ieder 6 MW). Deze molens dienen minimaal 160 meter vanaf vrijliggende boerderijen geplaatst te worden. Daarnaast liggen er ook Provinciale verkenningen voor de inpassing van 300 MW. Er zijn twee ruimtelijke studies in de maak”.

Windpark De Keerkraksluizen is 120ha groot en produceert door gebruik te maken van de nieuwste technieken 77.5 mw. De Noordrand is voor een gedeelte in eigendom van de provincie Zuid- Holland met 500ha. Aangrenzende percelen zijn in eigendom van agrariërs die gezamenlijk 400 ha. ter beschikking hebben voor windenergie.

Centjes
Iedere molen brengt +/- €45.000 per jaar aan grondcompensatie. Wanneer de provincie de helft wil toevoegen aan haar eigen middelen en de andere helft aan de gemeente GO afdraagt, de agrariërs die overlast hebben ook de mogelijk bieden om windmolens te plaatsen en iedereen is blij.

Rapport Goeree-Overflakkee Atelier Noord