De trein rijdt door

ZuiderdiepAfgelopen donderdag stond opnieuw het dossier Zwembaden op de raadsagenda. €330.000,- werd er namens het college door wethouder Trouwborst gevraagd om over het gehele bezit van stichting De Gooye te kunnen beschikken. Zoals bekend, is het zwembaddossier –naast de kunstgrasvelden en het NK wielrennen- reden geweest voor Vitale Kernen om een motie van treurnis voor wethouder Trouwborst in te brengen.

De trein rijdt door. Met de harmonisatie van de gemeentelijke bezittingen wordt de basis gelegd voor een uitbreiding van stichting Olympia, dat nu alleen over De Staver gaat. De naam Olympia vervalt en wordt stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee. Statuten krijgen een tekstueel duwtje, de bestuurders blijven dezelfde mensen met aanvulling van de huidige twee bestuurders van De Gooye.

Zoals bekend is Vitale Kernen niet gelukkig met de aanvliegroute. Het allerbelangrijkste is eigenlijk wel dat er geen breed onderzoek is gedaan naar de meest juiste beheersvorm. Dit is bijzonder, want men verwacht van een liberale partij als de VVD, maar ook van de SGP,  dat zij ook kijken naar commerciële mogelijkheden. Want in onze directe omgeving zijn commerciële partijen uitstekend in staat om tegen veel lagere gemeentelijke bijdrage zwembaden en multifunctionele gebouwen te exploiteren.

Uit de vijf voortgangsrapporten van adviesbureau Synarchis blijkt dat niet gekeken is naar de verschillende beheersvormen.  Wel is er een scorelijstje ingevuld door de bestuurders van stichting Olympia en stichting De Gooye, met vooruitzicht dat deze mensen een plekkie krijgen binnen de stichting Sport en Recreatie. Ja, deze mensen werken al jaren binnen de twee stichtingen, dus wanneer ze zichzelf serieus nemen kunnen ze nu niet maken dat de stichtingsvorm eigenlijk niet de juiste is.

Stichting Olympia wordt als basis genomen. Een aantal fractievoorzitters kent de geschiedenis van Olympia met zijn Staver, heeft dit aan den lijve ervaren vanuit de voormalige gemeente Middelharnis. Feitelijk gaat de gemeente hiermee door.

Vitale Kernen heeft om de aangepaste statuten gevraagd. Deze zijn door het college in juni behandeld en vastgesteld. Nu geeft het college aan dat deze nog steeds in concept zijn. Wonderlijk.

Wethouder Trouwborst heeft aangegeven dat er strikte prestatieafspraken worden gemaakt, beter dan bij de voormalige gemeente Middelharnis. Vitale Kernen oppert dan om meetbare afspraken te maken zoals bv. de gemeentelijke toeslag per bezoeker aan een zwembad.  Nu gaat er per kaartje vanuit de gemeente €3.30 bij De Gooye, bij ‘t Zuiderdiep €6.53 en bij De Staver wordt er bij  iedere bezoeker €10.50 bijgelapt.

Vitale Kernen heeft gevraagd om de prestatieafspraak voor te leggen aan de gemeenteraad. ,,Nee,” zegt wethouder Trouwborst; ,,is de verantwoordelijkheid van het college.” Zo geeft wethouder Trouwborst ook aan dat de stichting feitelijk over zichzelf gaat, zij bepalen wat er wel en niet gebeurt en bepalen zelf de voorwaarden.

Vragen waar Vitale Kernen nog onduidelijkheid heeft zijn; de aangepaste statuten, valt ieder personeelslid onder dezelfde CAO Recron, de opmerkelijke horecavergunning, de financiële constructie met schuiven van gereserveerd onderhoud van €290.000,- in relatie met het verwervingsbedrag van €330.000,-,  de continuïteit van zwembad De Gooye na 1 januari 2018, want is nu alleen de verantwoordelijkheid van de stichting aldus het college bij monde van wethouder Trouwborst.

Vitale Kernen is de mening toegedaan dat het gedoe allemaal is begonnen door de opdracht van de gemeenteraad om €200.000,- te bezuinigen op de drie zwembaden. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de twee bestaande stichtingen en het team van ‘t Zuiderdiep. De gemeenteraad krijgt nog een gedetailleerd overzicht waaruit deze bezuiniging bestaat. Eén weten we. En dat is het niet invullen van de functie van bedrijfsleider van ‘t Zuiderdiep.

Vitale Kernen weet dat een aantal raadsleden op de hoogte is hoe deze bedrijfsleider uit zijn functie is gezet. De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van hoe dit is gegaan. Vitale Kernen roept het college op om onderzoek te doen naar de manier waarop de ambtenaar van zijn functie is ontheven na 30 jaar zwembadervaring.