Dialoogavond 03-11-2022

Een van de punten die op de agenda stond was de Visie Centrumontwikkeling Oude-Tonge.
Wat Vitale Kernen betreft een goede zaak en hard nodig, een mooi initiatief vanuit de inwoners en de Dorpsraad Oude-Tonge.
Tevens waren wij (Bestuur & Fractie) aanwezig op de presentatie van afgelopen Maandag in de Grutterswei voor de inwoners van Oude-Tonge, de inwoners hadden ten opzichte van de Raad de primeur. Onze complimenten voor de organisatie van de Dorpsraad Oude-Tonge en presentatie vanuit de Gemeente.
Fijn om te zien dat de jaarlijkse 300.000 euro nu geoormerkt is voor Oude-Tonge en de opgespaarde 900.000 euro van de jaren 2019-2020-en 2021 ook daadwerkelijk besteed gaan worden aan deze visie.
Iets waar we als Vitale Kernen ons meerdere keren tijdens Raadsvergaderingen hard voor hebben gemaakt.
De punten van aandacht en zorgen van de inwoners blijven echter:
Het parkeren in en rondom het gebied en de VCP (Verkeer Circulatie Plan). De afgelopen jaren zijn er een flink aantal woningen bij gekomen in Oude-Tonge, hierbij is de oplossing van de verkeersafwikkeling zomaar niet gevonden. Dit onderwerp blijft bij ons dan ook zeker onder de aandacht.
Dan werd er gesproken over het Hart van Oude-Tonge dat kapot is: Dit betreft een voormalige woning (eerder gesloopt) wat nu een stuk grond is op de hoek van de Voorstraat tegenover het Cafetaria. Hierin is de Gemeente met de eigenaar van de grond in gesprek en er zit volgens de Gemeente zeker schot in de zaak en zijn met elkaar in gesprek.
Het gehele onderwerp staat volgende week op de agenda van de Raad 10-11 bij de Oordeelsvormende Fase, hierover zal zeker verder gesproken worden. Maar wat ons betreft een mooi en nodig project.